Light

Name

Last update

🔴

Yvonne West

18.10.21

łącznie punktów

985

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

🙂 dopuszczalnie

1

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😭 niedostatecznie

194

godzin opóźnienia

0 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

37

100 punktów

😍 świetnie

31

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😀 dobrze

5

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów