NAUCZONE WYRAŻENIA

60%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

881

ASPEKT

WYNIK

37

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Ursula Mitchell

-

4

0

13

6

85%

szybko

3

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674