Ursula Mitchell

-

31

😍 świetnie

😍 świetnie

0

😍 świetnie

0

🙂 dopuszczalnie

19

0

😍 świetnie

😀 dobrze

85%

🙂 dopuszczalnie

2

😭 niedostatecznie

5

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa