NAUCZONE WYRAŻENIA

65%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

955

ASPEKT

WYNIK

12

OCENA

PUNKTY

😭 niedostatecznie

0 punktów

Ursula Drake

16 maj 2021

-

14 cze 2021

3

1

20

25

100%

szybko

2

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów