NAUCZONE WYRAŻENIA

90%

TERMINOWOŚĆ

22

ZESZYT

0

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

100 punktów

😍 świetnie

866

ASPEKT

WYNIK

18

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Sylvia Tate

-

2

0

13

41

80%

szybko

2

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674