top of page

Light

Name

Last update

🔴

Susanne Edwards

28.03.22

łącznie punktów

852

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

🙂 dopuszczalnie

67%

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😭 niedostatecznie

122

godzin opóźnienia

0 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

43

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

19

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

88

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page