Light

Name

Last update

🔴

Susanne Edwards

18.10.21

łącznie punktów

874

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89

godzin opóźnienia

89 punktów

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😭 niedostatecznie

13

0 punktów

😭 niedostatecznie

12

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😀 dobrze

6

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

4

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów