ASPEKT

WYNIK

15

OCENA

PUNKTY

😭 niedostatecznie

0 punktów

Sophie Farmer

-

0

1

-160

0

20%

wolno

1

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

#N/A

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

389

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674