NAUCZONE WYRAŻENIA

85%

TERMINOWOŚĆ

239

ZESZYT

0

😀 dobrze

96 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

100 punktów

😍 świetnie

563

ASPEKT

WYNIK

16

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Przemyslaw Foster

12 kwi 2021

-

11 maj 2021

3

1

25

165

25%

wolno

5

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów