Light

Name

Last update

Przemyslaw Curry

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😭 niedostatecznie

134

godzin opóźnienia

89%

😀 dobrze

89%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

7

😭 niedostatecznie

14

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

😭 niedostatecznie

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie