Light

Name

Last update

Monica Queen

18.10.21

łącznie punktów

785

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

86%

😀 dobrze

86%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

41

100 punktów

😍 świetnie

161

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

243

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

7

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😭 niedostatecznie

55%

nauczonych wyrażeń z Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów