top of page

Light

Name

Last update

Maya Zane

28.03.22

łącznie punktów

645

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😭 niedostatecznie

33%

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

14

błąd w nagraniu

0 punktów

😭 niedostatecznie

12

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

16

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

56

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

7

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page