Light

Name

Last update

Maya Zane

18.10.21

łącznie punktów

800

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😭 niedostatecznie

8

0 punktów

😭 niedostatecznie

9

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

162

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

sesji

0 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów