top of page

Light

Name

Last update

🔴

Matt Xander

28.03.22

łącznie punktów

959

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

77%

🙂 dopuszczalnie

77%

poprawnych zdań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😭 niedostatecznie

8

0 punktów

😭 niedostatecznie

15

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

31

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page