top of page

Light

Name

Last update

🟡

Matt Carpenter

28.03.22

łącznie punktów

1066

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

87

godzin opóźnienia

89 punktów

85%

😀 dobrze

85%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😍 świetnie

41

100 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😀 dobrze

4

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page