NAUCZONE WYRAŻENIA

-

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

596

ASPEKT

WYNIK

30

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Matt Carpenter

-

4

2

22

0

55%

wolno

12

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674