top of page

Light

Name

Last update

🟡

Martin Vance

28.03.22

łącznie punktów

1067

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

🙂 dopuszczalnie

67%

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

70

godzin opóźnienia

89 punktów

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

17

89 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page