Light

Name

Last update

🆕

Martin Lemons

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

😭 niedostatecznie

-

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

2

😭 niedostatecznie

6

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie