NAUCZONE WYRAŻENIA

80%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

763

ASPEKT

WYNIK

14

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Martin Hale

-

3

2

25

0

63%

wolno

3

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674