ASPEKT

WYNIK

28

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Martin Hale

-

0

2

22

0

53%

średnio

10

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

481

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674