Light

Name

Last update

🔴

Martin Hale

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

85%

😀 dobrze

85%

poprawnych zdań

🙂 dopuszczalnie

średnio

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

😍 świetnie

621

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

😭 niedostatecznie

4

razy brak komentarzy w zeszycie