Light

Name

Last update

🔴

Martin Hale

18.10.21

łącznie punktów

956

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

błąd w nagraniu

89 punktów

😍 świetnie

30

100 punktów

😍 świetnie

34

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

7

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

3

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów