Martin Hale

-

25

😀 dobrze

😍 świetnie

0

😭 niedostatecznie

2

😍 świetnie

26

0

😍 świetnie

😭 niedostatecznie

60%

😭 niedostatecznie

1

😭 niedostatecznie

9

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa