Light

Name

Last update

🟡

Martha Owen

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

😍 świetnie

791

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie