NAUCZONE WYRAŻENIA

55%

TERMINOWOŚĆ

113

ZESZYT

0

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

100 punktów

😍 świetnie

885

ASPEKT

WYNIK

54

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

spec. Martha Owen

-

3

0

35

0

83%

szybko

1

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674