Martha Owen

-

39

😍 świetnie

😍 świetnie

0

😍 świetnie

0

😍 świetnie

31

0

😍 świetnie

🙂 dopuszczalnie

75%

😀 dobrze

3

😭 niedostatecznie

6

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa