ASPEKT

WYNIK

40

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Martha Owen

-

0

1

29

0

80%

szybko

9

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

685

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674