top of page

Light

Name

Last update

🟡

Martha Owen

28.03.22

łącznie punktów

1056

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

18

godzin opóźnienia

100 punktów

65%

😭 niedostatecznie

65%

poprawnych zdań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

32

100 punktów

😍 świetnie

36

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page