Light

Name

Last update

🔴

Margaret Morgan

22.11.21

łącznie punktów

889

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

34

100 punktów

😍 świetnie

29

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

80

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów