NAUCZONE WYRAŻENIA

90%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

1074

ASPEKT

WYNIK

24

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Margaret Morgan

-

4

0

27

0

73%

szybko

3

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674