top of page

Light

Name

Last update

🔒

Margaret Ford

28.03.22

łącznie punktów

752

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

🙂 dopuszczalnie

67%

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😭 niedostatecznie

5

0 punktów

😭 niedostatecznie

15

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

32

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

3

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

65%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page