Light

Name

Last update

🔴

Margaret Ford

18.10.21

łącznie punktów

962

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

🙂 dopuszczalnie

1

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😀 dobrze

34

godzin opóźnienia

96 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😀 dobrze

25

96 punktów

😀 dobrze

23

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😀 dobrze

22

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😭 niedostatecznie

2

sesji

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

65%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów