Light

Name

Last update

🟡

Maddie Young

18.10.21

łącznie punktów

1089

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

78%

🙂 dopuszczalnie

78%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

37

100 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów