Maddie Garner

-

36

😍 świetnie

😍 świetnie

0

🙂 dopuszczalnie

1

😀 dobrze

23

72

🙂 dopuszczalnie

😀 dobrze

80%

😀 dobrze

3

😭 niedostatecznie

5

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa