ASPEKT

WYNIK

19

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Maddie Garner

-

0

0

26

2

64%

średnio

6

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

578

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674