NAUCZONE WYRAŻENIA

80%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

1070

ASPEKT

WYNIK

52

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Maddie Garner

-

5

0

26

3

73%

szybko

3

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674