top of page

Light

Name

Last update

Lucas Doe

28.03.22

łącznie punktów

663

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

🙂 dopuszczalnie

67%

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

😭 niedostatecznie

110

godzin opóźnienia

0 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

17

89 punktów

😭 niedostatecznie

14

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😭 niedostatecznie

2

sesji

0 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page