ASPEKT

WYNIK

21

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Kate Woods

-

0

0

28

0

90%

szybko

4

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

689

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674