top of page

Light

Name

Last update

🔴

Kate Roberts

28.03.22

łącznie punktów

955

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😭 niedostatecznie

97

godzin opóźnienia

0 punktów

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

8

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

41

100 punktów

😀 dobrze

21

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😀 dobrze

15

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page