Light

Name

Last update

🟢

Kate Roberts

22.11.21

łącznie punktów

1151

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70

godzin opóźnienia

89 punktów

85%

😀 dobrze

85%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😀 dobrze

26

96 punktów

😀 dobrze

21

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów