top of page

Light

Name

Last update

🟡

Kate Long

28.03.22

łącznie punktów

1085

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

😀 dobrze

22

96 punktów

😍 świetnie

26

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

29

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page