Light

Name

Last update

🟡

Kate Long

18.10.21

łącznie punktów

1063

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

93%

😍 świetnie

93%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

17

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

20

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

35

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

4

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów