Light

Name

Last update

Kamil Moody

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

🙂 dopuszczalnie

81

godzin opóźnienia

65%

😭 niedostatecznie

65%

poprawnych zdań

🙂 dopuszczalnie

średnio

🙂 dopuszczalnie

3

błąd w nagraniu

😀 dobrze

23

🙂 dopuszczalnie

20

nieopuszczonych dni w Anki

😭 niedostatecznie

340

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😭 niedostatecznie

2

sesji

😭 niedostatecznie

50%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie