NAUCZONE WYRAŻENIA

15%

TERMINOWOŚĆ

42

ZESZYT

0

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

100 punktów

😍 świetnie

830

ASPEKT

WYNIK

20

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Kamil Moody

-

3

1

23

2

77%

średnio

6

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674