Light

Name

Last update

🆕

Justina Watson

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

😭 niedostatecznie

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

😭 niedostatecznie

-

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

1

😭 niedostatecznie

1

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

😭 niedostatecznie

1

sesji

😭 niedostatecznie

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie