Light

Name

Last update

🟡

Justina Watson

22.11.21

łącznie punktów

1026

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

🙂 dopuszczalnie

1

poprawnych odpowiedzi

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

94

godzin opóźnienia

89 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😀 dobrze

27

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

19

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

190

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

100%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów