Light

Name

Last update

🟡

Justina Carson

22.11.21

łącznie punktów

1085

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

17

godzin opóźnienia

100 punktów

77%

🙂 dopuszczalnie

77%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

29

100 punktów

😀 dobrze

23

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów