Light

Name

Last update

🆕

Justina Carson

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😭 niedostatecznie

139

godzin opóźnienia

73%

🙂 dopuszczalnie

73%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

wolno

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

7

😭 niedostatecznie

5

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie