Light

Name

Last update

🔴

Julia Hogan

18.10.21

łącznie punktów

870

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

83%

😀 dobrze

83%

poprawnych zdań

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

9

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

30

100 punktów

😀 dobrze

21

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

367

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów