top of page

Light

Name

Last update

🔴

Julia Hogan

28.03.22

łącznie punktów

866

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

53%

😭 niedostatecznie

53%

poprawnych zdań

0 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

12

błąd w nagraniu

0 punktów

😀 dobrze

22

96 punktów

😀 dobrze

24

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

33

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

4

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

7

sesji

100 punktów

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page