Light

Name

Last update

🆕

Julia Griffin

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100%

😍 świetnie

100%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

😭 niedostatecznie

-

błąd w nagraniu

😭 niedostatecznie

3

😭 niedostatecznie

5

nieopuszczonych dni w Anki

😀 dobrze

13

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

😭 niedostatecznie

2

sesji

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie