Light

Name

Last update

Joanna Green

22.11.21

łącznie punktów

781

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😭 niedostatecznie

10

0 punktów

😭 niedostatecznie

14

nieopuszczonych dni w Anki

0 punktów

😀 dobrze

9

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

5

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów