top of page

Light

Name

Last update

🟢

Jacob Brewer

28.03.22

łącznie punktów

1148

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

60

godzin opóźnienia

89 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😀 dobrze

25

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

16

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page