Light

Name

Last update

🟡

Jack Fuller

18.10.21

łącznie punktów

1089

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

17

godzin opóźnienia

100 punktów

60%

😭 niedostatecznie

60%

poprawnych zdań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

35

100 punktów

😍 świetnie

33

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów