Light

Name

Last update

🔴

Greg Hardy

2.08.21

4 lip 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

🙂 dopuszczalnie

58

godzin opóźnienia

60%

😭 niedostatecznie

60%

poprawnych zdań

😭 niedostatecznie

wolno

😭 niedostatecznie

7

błąd w nagraniu

😍 świetnie

48

😍 świetnie

34

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie