Light

Name

Last update

🔴

Greg Hardy

22.11.21

łącznie punktów

967

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

77

godzin opóźnienia

89 punktów

63%

😭 niedostatecznie

63%

poprawnych zdań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

5

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

31

100 punktów

😍 świetnie

34

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów