Light

Name

Last update

🟡

Greg Benson

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

16

godzin opóźnienia

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

😍 świetnie

37

😍 świetnie

216

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie