Light

Name

Last update

🔴

Greg Benson

18.10.21

łącznie punktów

896

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

95%

😍 świetnie

95%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

40

100 punktów

😀 dobrze

24

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

159

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

4

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

100%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów