top of page

Light

Name

Last update

🔴

George West

28.03.22

łącznie punktów

948

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

84

godzin opóźnienia

89 punktów

90%

😍 świetnie

90%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😀 dobrze

24

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

18

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😭 niedostatecznie

60%

nauczonych wyrażeń z Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

3

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów

bottom of page