Light

Name

Last update

🟢

George West

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

21

godzin opóźnienia

75%

🙂 dopuszczalnie

75%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

😍 świetnie

50

😍 świetnie

353

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie