Light

Name

Last update

🟡

George West

18.10.21

łącznie punktów

1048

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

błąd w nagraniu

89 punktów

😀 dobrze

25

96 punktów

😍 świetnie

25

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😀 dobrze

1

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów