Light

Name

Last update

🆕

Gabriel Ryan

22.11.21

łącznie punktów

696

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😭 niedostatecznie

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

😭 niedostatecznie

poprawnych zdań

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

😍 świetnie

40

100 punktów

😍 świetnie

170

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😭 niedostatecznie

1

sesji

0 punktów

😭 niedostatecznie

nauczonych wyrażeń z Anki

0 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów