top of page

Light

Name

Last update

🔴

Gabriel Ryan

28.03.22

łącznie punktów

856

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

23

godzin opóźnienia

100 punktów

57%

😭 niedostatecznie

57%

poprawnych zdań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

średnio

89 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

33

100 punktów

😍 świetnie

31

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

65%

nauczonych wyrażeń z Anki

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page