Light

Name

Last update

Gabriel Griffin

18.10.21

łącznie punktów

563

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

23

godzin opóźnienia

100 punktów

10%

😭 niedostatecznie

10%

poprawnych zdań

0 punktów

😭 niedostatecznie

wolno

0 punktów

😭 niedostatecznie

7

błąd w nagraniu

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

19

89 punktów

😀 dobrze

23

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😭 niedostatecznie

30%

nauczonych wyrażeń z Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

3

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów