Light

Name

Last update

🔴

Gabriel Griffin

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

🙂 dopuszczalnie

średnio

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

😍 świetnie

48

😍 świetnie

98

nieopuszczonych dni w Anki

😭 niedostatecznie

114

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

🙂 dopuszczalnie

65%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie