NAUCZONE WYRAŻENIA

67%

TERMINOWOŚĆ

151

ZESZYT

0

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

100 punktów

😍 świetnie

663

ASPEKT

WYNIK

25

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Gabriel Griffin

12 kwi 2021

-

11 maj 2021

3

3

11

0

23%

średnio

0

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów