ASPEKT

WYNIK

20

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Dominique Morton

-

0

0

29

289

75%

szybko

5

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

578

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674