NAUCZONE WYRAŻENIA

80%

TERMINOWOŚĆ

109

ZESZYT

1

😀 dobrze

96 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

752

ASPEKT

WYNIK

17

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

David Powers

16 maj 2021

-

14 cze 2021

4

1

26

0

70%

wolno

5

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów