Light

Name

Last update

🔴

Claudine Gross

18.10.21

łącznie punktów

881

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

77%

🙂 dopuszczalnie

77%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

38

100 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😀 dobrze

17

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

96 punktów

😭 niedostatecznie

3

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów