NAUCZONE WYRAŻENIA

80%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

1074

ASPEKT

WYNIK

18

OCENA

PUNKTY

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

spec. Claudine Gross

-

4

0

28

0

95%

szybko

3

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674