top of page

Light

Name

Last update

🔴

Claudine Gross

28.03.22

łącznie punktów

978

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😭 niedostatecznie

33%

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

75%

🙂 dopuszczalnie

75%

poprawnych zdań

89 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

1

błąd w nagraniu

100 punktów

😍 świetnie

35

100 punktów

😍 świetnie

27

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów

bottom of page