Light

Name

Last update

🟡

Claudine Gross

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

21

godzin opóźnienia

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

🙂 dopuszczalnie

3

błąd w nagraniu

😍 świetnie

60

😍 świetnie

308

nieopuszczonych dni w Anki

😭 niedostatecznie

72

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

🙂 dopuszczalnie

70%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie