Light

Name

Last update

Chris Ray

22.11.21

łącznie punktów

681

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😀 dobrze

37

godzin opóźnienia

96 punktów

60%

😭 niedostatecznie

60%

poprawnych zdań

0 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

😭 niedostatecznie

12

0 punktów

😀 dobrze

24

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

32

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

6

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów