NAUCZONE WYRAŻENIA

65%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

674

ASPEKT

WYNIK

22

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Chris Ray

-

3

0

30

1861

53%

wolno

5

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674