ASPEKT

WYNIK

30

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Chris Lewis

-

1

1

19

0

60%

szybko

-

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

#N/A

0 punktów

563

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674