NAUCZONE WYRAŻENIA

95%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

1092

ASPEKT

WYNIK

23

OCENA

PUNKTY

😀 dobrze

96 punktów

Chris Lewis

-

5

0

28

0

80%

szybko

1

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674