ASPEKT

WYNIK

34

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Catherine Stokes

-

0

0

30

0

65%

szybko

9

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

600

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674