top of page

Light

Name

Last update

🟡

Caroline Newton

28.03.22

łącznie punktów

1088

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

100 punktów

85%

😀 dobrze

85%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

6

błąd w nagraniu

0 punktów

😀 dobrze

23

96 punktów

😍 świetnie

35

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😀 dobrze

75%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page