Light

Name

Last update

Bart Sims

18.10.21

łącznie punktów

752

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😍 świetnie

11

godzin opóźnienia

100 punktów

70%

🙂 dopuszczalnie

70%

poprawnych zdań

89 punktów

😭 niedostatecznie

wolno

0 punktów

😍 świetnie

0

błąd w nagraniu

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

20

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

18

nieopuszczonych dni w Anki

89 punktów

😭 niedostatecznie

55

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

0 punktów

😭 niedostatecznie

3

niewykonanych zadań

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

3

sesji

89 punktów

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów