NAUCZONE WYRAŻENIA

55%

TERMINOWOŚĆ

0

ZESZYT

0

😭 niedostatecznie

0 punktów

😍 świetnie

100 punktów

100 punktów

😍 świetnie

670

ASPEKT

WYNIK

30

OCENA

PUNKTY

😍 świetnie

100 punktów

Anna Wheeler

-

2

1

14

8

85%

wolno

7

😭 niedostatecznie

0 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

🙂 dopuszczalnie

89 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😀 dobrze

96 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674