Light

Name

Last update

🔴

Anna Patton

18.10.21

łącznie punktów

874

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

19 wrz 2021

Memories

😭 niedostatecznie

0

poprawnych odpowiedzi

0 punktów

😭 niedostatecznie

130

godzin opóźnienia

0 punktów

80%

😀 dobrze

80%

poprawnych zdań

96 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😭 niedostatecznie

5

błąd w nagraniu

0 punktów

😍 świetnie

33

100 punktów

😍 świetnie

34

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

niewykonanych zadań

89 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

85%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

🙂 dopuszczalnie

1

razy brak komentarzy w zeszycie

89 punktów