Light

Name

Last update

🔴

Anna Patton

19.07.21

20 cze 2021

Gramatyka

?

x

poprawnych odpowiedzi

😍 świetnie

0

godzin opóźnienia

65%

😭 niedostatecznie

65%

poprawnych zdań

😍 świetnie

szybko

😭 niedostatecznie

4

błąd w nagraniu

😍 świetnie

824

nieopuszczonych dni w Anki

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

😍 świetnie

4

sesji

😀 dobrze

80%

nauczonych wyrażeń z Anki

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie