Anna Banks

-

1

😭 niedostatecznie

🙂 dopuszczalnie

1

🙂 dopuszczalnie

1

😭 niedostatecznie

1

264

😭 niedostatecznie

😭 niedostatecznie

20%

😭 niedostatecznie

1

😭 niedostatecznie

13

Damian Zawadzki Trening Językowy
NIP 7732476680

REGON 362254674
ul. Broniewskiego 73/208, 01-876 Warszawa