top of page

Light

Name

Last update

🟢

Alexandra Lee

28.03.22

łącznie punktów

1185

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😍 świetnie

16

godzin opóźnienia

100 punktów

95%

😍 świetnie

95%

poprawnych zdań

100 punktów

😍 świetnie

szybko

100 punktów

😀 dobrze

2

błąd w nagraniu

96 punktów

🙂 dopuszczalnie

18

89 punktów

😍 świetnie

29

nieopuszczonych dni w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

niewykonanych zadań

100 punktów

😍 świetnie

5

sesji

100 punktów

😍 świetnie

95%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page