Light

Name

Last update

Alexandra King

22.11.21

łącznie punktów

681

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

25 paź 2021

Memories

😍 świetnie

1

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😭 niedostatecznie

128

godzin opóźnienia

0 punktów

75%

🙂 dopuszczalnie

75%

poprawnych zdań

89 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

12

błąd w nagraniu

0 punktów

😀 dobrze

22

96 punktów

😀 dobrze

21

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

niewykonanych zadań

0 punktów

😍 świetnie

4

sesji

100 punktów

😍 świetnie

90%

nauczonych wyrażeń z Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

2

razy brak komentarzy w zeszycie

0 punktów