top of page

Light

Name

Last update

Alexandra King

28.03.22

łącznie punktów

492

Tyle udało Ci się zrobić dla swojego rozwoju w ciągu 28 ostatnich dni

poprawnych odpowiedzi

27 lut 2022

Memories

😍 świetnie

100%

poprawnych odpowiedzi

100 punktów

😀 dobrze

45

godzin opóźnienia

96 punktów

😭 niedostatecznie

poprawnych zdań

0 punktów

😭 niedostatecznie

0 punktów

😭 niedostatecznie

12

błąd w nagraniu

0 punktów

😭 niedostatecznie

11

0 punktów

😀 dobrze

23

nieopuszczonych dni w Anki

96 punktów

😍 świetnie

0

nieprzerobionych wyrażeń w Anki

100 punktów

😭 niedostatecznie

3

niewykonanych zadań

0 punktów

😭 niedostatecznie

2

sesji

0 punktów

😭 niedostatecznie

nauczonych wyrażeń z Anki

0 punktów

😍 świetnie

0

razy brak komentarzy w zeszycie

100 punktów

bottom of page